И төрек...

Category: Poetry
И төрек, иң әүвәл үк әйтим сиңа: борның кылыч;
Гыйльмидә хикмәт базарында синең урның кылыч.

Гыйльмилә хикмәт (гыйлем илә хикмәт) — гыйлем белән суз сөйләү осталыгы.

Available translations:

Tatarish (Original)