Мәйданнарда

Category: Poetry
Мәйданнарда киңлек була.
Һәр киңлектә булмый ирек.
Әгәр булса — алыр идек
барлык мәйданнарны биреп.

Мәйданнарда шау-шу була,
ә шау-шуда булмый гакыл.
Әгәр булса — мәйданнардан
чыкмас иде барлык халык.

Мәйданнарда халык булмый,
мәйданнарда төркем генә.
Төркемнең бәхетле итә
алганы юк беркемне дә...

Available translations:

Tatarish (Original)