Төсләр алмашыну

Category: Poetry
Яшел, яшел, яшел, яшел, сары.
Җәйнең кулы барлый яфракларны
онытмаска билге куя-куя...
Ләкин бик тиз яфрак санын җуя
һәм яңадан саный-саный барлый:
яшел, яшел, яшел, сары, сары...

Яшел, яшел, яшел, сары, сары...
Болай түгел иде кичә...
Ярый, ялгышканмын икән — төзәтермен.
Төзек сыман иде бит хәтерем...
Җәйнең кулы ябалдашны тарый —
яшел, яшел, сары, сары, сары...

Яшел, яшел, сары, сары, сары...
Уйларымда туган яшен шары
күңелемне кинәт өтеп алды —
Миндә ничә яшел яфрак калды —
кояш нурын эчә алганнары?!
Яшел, яшел... Санарбыз аннары...

Available translations:

Tatarish (Original)