Яшен яшьнәгәндә

Category: Poetry
Куркытма Син, алла! яшен белән,
Барыбер мин куркъмыйм, яши беләм!
Куркытсаң да куркъмыйм, аязымны
Сатып алдым аһым, яшем белән!

Available translations:

Tatarish (Original)