Аңладым

Категория: Поэзия
1

Һәрбер адым — мин аңладым
күптәннән —
атлау икән киләчәктән үткәнгә.

2

Бихисап күз ачу-йому, ышандым,
чәйнәү икән ниндидер нык тышауны.

3

Йокыга һәр талып алу — төшендем:
үлеп каравы икән ул кешенең.

4

Гомумән мин күп нәрсәне аңладым.
Ә үземне әле һаман алдалыйм...

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)