Читтәге бик күп өяздә...

Категория: Поэзия
Читтәге бик күп өяздә, күр, авыллар яктыра,
Пар, тату йолдыз кеби, школ белән мәктәп тора.

Бу ике дуст, берсенә чөнки аларның берсе тиң,
Бертигез Тәгълимнәре дә: берсе — дөнья, берсе — дин.

Ва әсәф! Ачлык вә коллыктан бүтән һич бездә юк.
Шул гажәп: ник бу егерменче гасырда йөз дә юк!

Тәгълим — өйрәтү, укыту.
Ва ясаф! — Ни үкенеч!

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)