Хале хазир

Категория: Поэзия
Белми үзсүзле мәрыйз имләт дигән сүз кадрене,
Аңламас беткән сәфил гыйззәт дигән сүз кадрене.
Белми хайваннар да инсият дигән сүз кадрене,
Һәм тупаслар белми шигърият дигән сүз кадрене.
Белми хикмәтсез кеше хикмәт дигән сүз кадрене,
Таш күңелләр аңламас рикъкать дигән сүз кадрене.
Кап-кара кол белми хөррият дигән сүз кадрене,
Һәм түбән рухлар да — кодсият дигән сүз кадрене.

Күрсәтә һәрбер җаһил милләткә золм вә җәбрене,
Таптыйлар пычрак аяклар берлә милләт садрыне.
Бер генә милли бәхетнең безгә көлгән вакты юк,
Искеләр белми һәнүз милләт дигән сүз кадрене.

Хале хазир — хәзерге хәл.
Мәрыйз — авыру.
Имлэт — дарула, дәвала.
Сәфил — түбән, явыз (кеше).
Гыйззәт — кадер-хөрмәт, олылык.
Инсият — үзара татулык, бердәмлек.
Хикмәт — акыллылык.
Рикъкать — нечкәлек.
Кодсият — изгелек, пакьлек.
Җаһил — надан.
Садр (садыр) — күкрәк.
Һәнүз — һаман да.

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)