Күз

Категория: Поэзия
Гомер буе ничә тапкыр
ачыладыр, ябыладыр...
Ачылганда — җаныңа ямь,
ябылганда — ял буладыр.

Иң беренче ачылганда
якты дөнья тула аңа.
Соңгы тапкыр ябылганда
якты дөнья кайда кала?

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)