Кыз теләге

Категория: Поэзия
Күп яучылар килде таң кызына,
Тау иленнән, диңгез артыннан,
Киемнәре ефәк һәм атластан,
Көймәләре сары алтыннан.
Кызны котлап җәүһәр муенсалар,
Беләзекләр бүләк иттеләр.
Тик барысы да кире җавап алып,
Буш кул белән кайтып киттеләр.
Шагыйрь килде, аның бар бүләге—
Ялкынлы җыр тулы йөрәге.
Шушы булды кызның сайлаганы,
Шушы булды кызның сөйгәне.
29 ноября 1943