Яшен яшьнәгәндә

Категория: Поэзия
Куркытма Син, алла! яшен белән,
Барыбер мин куркъмыйм, яши беләм!
Куркытсаң да куркъмыйм, аязымны
Сатып алдым аһым, яшем белән!

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)