Үз къәүемең арасында...

Category: Poetry
Үз къәүемең арасында, мең гъәйебең бер күренер,
Йат къәүемнең арасында, бер гъәйебең мең күренер.
Йөзеңезне: «Ак»,— димәгез, халаикъка соң күренер,
Мескин Гъәбдинең күзегә җөмлә галәм тиң күренер.

Available translations:

Tatarish (Original)