Кайда? Кем?

Категория: Поэзия
Кем, дисез, бу фетнәле эшләр башы?
Кайда бу хаксызга тәфтишләр башы?

Кем җигә безгә тәдәнни арбасы?
Кемгә ләгънәт әйтәсе һәм каргасы?

Бәдбәхет, мәлгунь кеше кем, дустларым?
Бер авылның чалмалы карт марҗасы!

Тәфтиш — «тикшерү-төпченү» мәгънәсендә.
Тәдәнни — артка тарту, артка өстерәү.

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)