Караңгы төннәрдә

Категория: Поэзия
Уем зәкъкум булып агыла
Коры, кансыз тамырлардан;
Хыялым бер тирән сахра,—
Суык җилләр исә анда.

Йөрәгем мәңгегә сүнде
Кылыч, уклар ярасыннан;
Үләм мин дә китәм инде
Явыз «җеннәр» арасыннан.

Калыгыз инде иркендә...
Китәм мин, ташлыймын җирне.
Фәхеш җир! Куеныңа шомлы
Еланнар ояласын инде!

Очам күккә — кайда пакьлек,
Керәм анда җуеп эзне,
Йөрермен анда мин ялгыз
Ләгънәтләп мәңгегә сезне.

Китәм, юк, төшми калмас бу
Минем каргыш, сагышларым,
Тыныч бирмәс, ерактан
Иштелер ямьсез тавышларым.

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)