Пушкин вә мин

Категория: Поэзия
Хәзрәти Пушкин авылда язды үз «Евгениен»,
Мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен.

Шунда да күрмим үземне һич тә Пушкиннән түбән;
Тугъры күз салсаң эшенә — ул үзе миннән түбән:

Бервакыт онтыр җиһан Пушкинне һәм «Евгениен»,
Яүме мәхшәрсез онытмаслар бәрәңгемне минем.

Язганың булса бәкалы, ул бәкага тартала *;
Мин дә булдым һич тә онтылмас кеше шул аркада.

* Тарта ала, димәк. Язганча укылыр. (Г. Тукай искәрмәсе.)

Яүме мәхшәрсез — кыямәт җитмичә.
Бәкалы — дәвамлы.
Бакага — дәвамга, мәңгелеккә.

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)