Саран бай

Категория: Поэзия
Өеңә керсә саран бай,
Аңар ишегең ачма;
Ул килгәндә ялангач булсаң,
Аннан оялып качма.
 
Качма аның йөзеннән,
Оялма аның үзеннән;
Саранлыгының чиге җиткәч,
Җаны алыныр күзеннән.
 
Күзенең туймас ялкыны
Яндырыр аның саннарын;
Ярлыдан кызганган сараннарның
Шайтан эчәр каннарын.
 
Каны белән кабере тулар,-
Күмүчеләр җирәнер;
Үзеннән калган мал белән
Дөньядагылар кинәнер.
 
Килегез, бәндәләр, кинәнегез
Сараннан калган мал белән,
Җанын шайтан кинәндерер
Үзеннән аккан кан белән!

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)