Тамга

Категория: Поэзия
Шаклар катып тотып торам
борынгылар чакматашын:
гүзәл дәһшәткә әйләнгән
ике атның горур башы!
Яу атлары булганнармы?
Әллә сабан атларымы?
Алардан соң җир калганмы,
җан калганмы актарылып?
Танауны танауга терәп,
сөйләшәме, тешләшәме?..
Әллә бия белән айгыр
дәрт ташудан кешнәшәме?
Минем хыял шул атларда
ияр менеп чапты, чапты...
Йолдызларга әверелде
тояклары чаккан чаткы.
Нинди учаклар кабынган
алар пәйда иткән уттан?
Нинди тимерләр эрегән,
нинди илләр чыккан юкка?
Нинди туйлар гөрләгәннәр?
Пешкәннәр нинди азыклар?
Кемнәр тәнен тишеп үткән
очлары утлы казыклар?

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)