Үз къәүемең арасында...

Категория: Поэзия
Үз къәүемең арасында, мең гъәйебең бер күренер,
Йат къәүемнең арасында, бер гъәйебең мең күренер.
Йөзеңезне: «Ак»,— димәгез, халаикъка соң күренер,
Мескин Гъәбдинең күзегә җөмлә галәм тиң күренер.

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)