Җырланачак җырлар турында

Категория: Поэзия
Авыл... җырчың синнән
Бөтенләйгә китәм, ди... ...
Кырларыңда, авыл, большевикча
Хисләр үссә дә,
Кем урыр соң, бар да шулай
Ташлап китсәләр?

... Арт урамда берәү
Авыр башын салган цементка,
Ул эчмәгән үзе, ләкин аны
Җырланмаган хисләр исерткән...

X. Туфан, «Җырланмаган җырлар
турында» («Безнең юл», № 11—12).

Доступные переводы:

Татарский (Оригинал)